BRIDGE CLUB ACOL Kaarten


Mededelingen


  Acol Genk & Zonhoven
Lidgeld 2022 – 2023
Het lidgeld voor het bridgejaar 2022-2023 is licht gestegen ten opzichte van voorgaande jaren
en dient betaald te worden voor 15 augustus 2022, op rekening BE69 9730 1967 6078 van Acol
Genk met vermelding “Lidgeld 2022 - 2023”.
De respectieve lidgelden zijn als volgt:

Lidgeld
VBL
ACOL
Bridge Beter
Totaal

ACOL

 
12,50 €
 
12,50 €
ACOL + VBL
39,00 €
12,50 €
 
51,50 €
ACOL + VBL

+ Tijdschrift

Digitaal

39,00 €
12,50 €
8,00

59,50 €

ACOL + VBL

+ Tijdschrift

op papier

39,00 €
12,50 €
20,00 €
71,50 €Acol zal vervolgens de bedragen die bestemd zijn voor de Vlaamse BridgeLiga doorstorten.
Bridgedrives & jetons
In het kader van de Covid-19-maatregelen dient voor het afrekenen van consumpties tijdens
de bridgedrives in Genk (LIHOS) betaald te worden met jetons. De prijzen voor de jetons zijn
als volgt:

Kleur Omschrijving
Rood Een koude of warme drank betaal je met een rood muntje of "jeton" en kost €2.00; rode jetons kunnen enkel per 10 stuks aangekocht worden voor €20,00.
Blauw Wijn en streekbieren kosten €3.00 en betaal je met blauw; ook deze jetons kunnen enkel per 10 stuks aangekocht worden voor €30,00.
Groen Een glas cava kost €3,50; groene jetons worden per zakje van 10 stuks verkocht voor €35,00.

Jetons dienen voor aanvang van een bridgedrive aangekocht te worden en worden cash
betaald.
Ook na het opheffen van de Covid-19-maatregelen zal Acol Genk & Zonhoven gebruik blijven
maken van jetons tijdens de bridgerally’s in Genk (LIHOS). Aangekochte jetons zullen dus
geldig blijven als betaalmiddel.
Ledenfeest 2020
Het ledenfeest 2020 dat gepland was voor afgelopen voorjaar heeft om de bekende reden
geen doorgang kunnen vinden, maar betaling door de ingeschreven leden heeft wel plaats
gevonden. Omdat het inmiddels duidelijk is dat het ledenfeest niet meer in 2020 kan
doorgaan hebben de voorzitter en de penningmeester besloten het inschrijfgeld van €60,00
per persoon medio augustus terug te storten.
In het voorjaar van 2021 zal de landelijke gezondheidssituatie opnieuw geëvalueerd worden
en bij gunstig resultaat zal een nieuwe datum vastgesteld worden, met daaraan gekoppeld
een nieuwe inschrijvingstermijn.