BRIDGE CLUB ACOL Kaarten


Mededelingen


  Acol Genk & Zonhoven

Lidgeld 2023 – 2024
Het lidgeld voor het bridgejaar 2023-2024 dient betaald te worden voor 15 augustus 2023, op rekening BE69 9730 1967 6078 van Acol Genk met vermelding “Lidgeld 2023 - 2024”.
De respectieve lidgelden zijn als volgt:

Lidgeld
VBL
ACOL
Bridge Beter
Totaal

ACOL

 
15,00 €
 
15,00 €
ACOL + VBL
42,00 €
15,00 €
 
57,00 €
ACOL + VBL

+ Tijdschrift

Digitaal

42,00 €
15,00 €
8,00

65,00 €

ACOL + VBL

+ Tijdschrift

op papier

42,00 €
15,00 €
20,00 €
77,00 €Acol zal vervolgens de bedragen die bestemd zijn voor de Vlaamse Bridge Liga doorstorten.

Indien geen lidgeld betaald wordt, dient zogenaamd inleggeld van €2,00 per bridgesessie betaald te worden voor aanvang van de bridgedrive.
Lidgeld dat na 1 oktober betaald wordt, wordt berekend a rato van het aantal maanden dat rest tot en met augustus van het daaropvolgend jaar.
Bridgedrives & jetons
Consumpties tijdens de bridge drive noteer je op een hiervoor bestemd briefje dat je bij je inschrijving ontvangt. Na de drive ga je afrekenen bij Nicky of Josiane en betaal je met jetons die je van tevoren koopt, ook bij Nicky of Josiane.Weet dat we met Lihos hebben afgesproken dat elke speler minstens drie consumpties betaalt.
De prijzen voor de jetons zijn:

Kleur Omschrijving
Rood Een koude of warme drank betaal je met een rood muntje of "jeton" en kost €2.00; rode jetons kunnen enkel per 10 stuks aangekocht worden voor €20,00.
Blauw Wijn en streekbieren kosten €3.00 en betaal je met blauw; ook deze jetons kunnen enkel per 10 stuks aangekocht worden voor €30,00.
Groen Een glas cava kost €3,50; groene jetons worden per zakje van 10 stuks verkocht voor €35,00.